Terms

Bakgrund

madebygotland.com ägs och drivs av MADE BY GOTLAND AB, registrerad i Sverige med organisationsnummer 559154-1254, moms nr. SE559154-1254-01. MADE BY GOTLANDs registrerade kontor ligger på Söderväg 3A 621 58, Sverige.

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller när du som konsument (“Kund”) beställer via www.madebygotland.com och relaterade sidor (“Webbplatsen”). Avtalet ingås mellan dig och MADE BY GOTLAND AB, organisationsnummer 559154-1254 (“Made by Gotland”).

Du kan kontakta madebygotland.com via email [email protected].

Affärspolitik

Made by Gotland erbjuder endast produkter till salu på madebygotland.com och dess e-handelstjänster till sina slutanvändare, det vill säga “Kunder”. Med “Kunden”menas varje enskild person som är den slutliga kunden eller konsumenten av varan. Made by Gotland förbehåller sig rätten att vägra ta beställningar från användare som inte är “Kunder” och andre beställningar som inte överensstämmer med Made by Gotlands affärspolicy. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor reglerar erbjudande, överföring och godkännande av inköpsorder som avser produkter på madebygotland.com mellan användarna av madebygotland.com och Made by Gotland.

Beställning

För att beställa via webbplatsen måste kunden acceptera de allmänna villkoren. Genom att acceptera de Allmänna Villkoren åtar sig Kunden att följa de Allmänna Villkoren i sin helhet och bekräftar att de har läst informationen om personuppgifter och cookies samt godkänner användandet i enlighet med Made by Gotlands Sekretesspolicy som finns här.

Ett inköpsavtal ingås när Made by Gotland har bekräftat kundens order och Kunden har fått en orderbekräftelse från Made by Gotland via e-post. Made by Gotland rekommenderar att du bekräftar orderbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med Made by Gotlands kundservice om beställningen. Kunden har rätt att avbeställa sin beställning tills den har bekräftats av Made by Gotland. Om ordern är avbokad, kommer Made by Gotland att återbetala eventuella betalningar till Kunden som de har gjort med avseende på denna order.

För att handla hos Made by Gotland.com måste Kunden vara minst 18 år och ha ett giltigt kreditkort som vi accepterar. Om du inte är 18 år kan du fortfarande handla med din vårdnadshavares samtycke och / eller har en annan laglig rätt att ingå ett köp.

Minimibeloppet för ett köp på madebygotland.com är 100 SEK / 10 € / $ 10USD / $ 10CAD / £ 10/100 NOK

Priser, avgifter och Betalningar

Priserna som anges på webbplatsen gäller beställningar som placeras på webbplatsen. Alla priser presenteras inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktkostnader, vilka anges separat i kassan. Priserna kommer gå igenom förändringar. Kontrollera det slutliga försäljningspriset innan du skickar in det relevanta beställningsformuläret.

Inköpsorder från länder som inte ingår bland dem som visas i vår Leveransinformation kan inte accepteras av MADE BY GOTLAND.

Kunden kan betala för inköpet på det sätt som anges på hemsidan.

Kunden ska välja de varor de vill köpa och lägga dem i sin “Varukorg”. Innehållet i Kundvagnen kan redigeras fram till beställningstillfället och priserna på produkterna är markerade. Eventuella tillkommade betalningar som frakt, vägtullar eller importskatter kan beräknas omedelbart innan du är redo att betala. När du är redo att beställa, fyll i ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod och leveransmetod. Du kan ändra innehållet i kundvagnen tills du bekräftar ditt köp genom att klicka på knappen “Bekräfta”. Därefter går din beställning vidare till Made by Gotland och kan inte längre ändras.

Betalningar hanteras av PayEx med säker kryptering och enligt strikt bankstandard. Din kortinformation skickas direkt till banken och kan inte läsas eller nås av någon annan än din bank.

Om Internationella Beställningar

Mottar du en internationell försändelse kan det tillkomma importavgifter och skatt som tas ut när en försändelse når ditt land och mäklaravgifter / kundavgifter som kan krävas för transportören. Dessa avgifter måste betalas av mottagaren. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutsäga vad de kan vara. I händelse av att en försändelse vägras och returneras, kommer eventuella skatter, avgifter, kundavgifter, mäklaravgifter eller fraktkostnader som uppkommer till följd av denna retur att vara kundens ansvar.

Om personlig information och kreditkontrol

Insamling av personlig information och en kreditkontroll är en förutsättning för att vi ska kunna behandla din ansökan när du betalar på kredit.

Vid tidpunkten för ditt köp gör vi en kreditkontroll.

Personlig information behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att leverera personuppgifter i samband med köp till PayEx Sverige AB 621 88 Visby, Sverige och till andra PayEx-företag som hanterar personlig information för att kunna utföra identifierings- och kreditkontroller, för fakturering och annan behandling i samband med skulden, som samt samla statistik och analysmaterial, förbättra våra processer och utveckla nya produkter.
Informationen kan också levereras till underleverantörer, myndigheter och andra som har rätt att få informationen i enlighet med gällande lagstiftning. Informationen kan också användas för marknadsföring av PayEx-produkter via post, e-post eller annan metod, såvida inte slutkunden uttryckligen förbjuder detta i skriftlig form.

Anmälan av överföring av fordringar

Krediten utfärdas av PayEx Sverige AB. Skulden överförs till PayEx Sverige AB, 556735-5671, St Hansplan 1, 621 88 Visby. Giltiga betalningar av fakturan kan därför endast göras till PayEx Sverige AB, till det konto som faktureras av PayEx Sverige AB.

Villkor för faktura

Kunden är skyldig att inkludera följande villkor på sin webbplats på en tydlig och synlig plats i sina leverans- och betalningsvillkor för slutkunder som önskar betala med faktura, om inte annat avtalats mellan PayEx och kunden.

Leveransvillkor

Fakturan kommer att levereras till din officiella adress registrerad i befolkningsregistret.

Betalningsvillkor

Fakturaavgiften kommer att vara: 100 SEK

Fakturan måste betalas i sin helhet inom 14 dagar från fakturadatumet. Om fakturan betalas efter förfallodagen debiteras en sen betalningsränta och insamlingsavgift enligt gällande lagstiftning.

Annullering av beställning

Made of Gotland kan säga upp en beställning om det inte går att leverera den beställda produkten. Du kommer att bli informerad om en sådan situation uppkommer och eventuell betalning eller bokning kommer att returneras / avbokas.

När du beställer en produkt från Made by Gotland, får du ett kvitto via e-post för att visa att din beställning har mottagits. Du ingår bara ett bindande försäljningskontrakt när du har fått en orderbekräftelse / kvitto från oss.

Om du av någon anledning inte är nöjd med din beställning, kan du utöva din rätt att returnera produkterna genom att kontakta Made by Gotlands kundservice inom 14 arbetsdagar från den dag då du mottog de produkter som köpts på madebygotland.com. För att avbryta avtalet och returnera produkterna ska du använda returformuläret som finns tillgängligt från vår kundtjänst.

Vissa produkter har du ingen rätt att avbryta din beställning av, eller kan förlora din rätt att avbryta. Följande utesluts ur rätten att avbryta: om du specialbeställde produkten vilket gör det omöjligt för oss att sälja det till någon annan.

Vi förväntar oss att du lämnar tillbaka produkten så snart som möjligt efter att du har gett avbeställning och senast 14 dagar efter att du har ändrat dig. Kostnaden för retur av produkten står du själv för, den är (200 SEK, 200 NOK, 20 Euro, 20 USD eller 20 CAD).

För att använda rätten att avbeställa måste du:
· Notifiera Made by Gotlands kundsupport inom 14 dagar från det datum du mottog paketet
· Skicka in en färdig kopia av Made by Gotlands Returformulär med produkterna
· Förpacka produkterna oanvända, obehandlade och oskadade i originalförpackningen och i högst ett paket
· Returnera den kompletta produkten till Made by Gotland om inte annat anges av vår kundsupport (t.ex. måste alla delar från flerpacksprodukter returneras)
· Vi rekommenderar att produkterna returneras genom att använda samma kurir / leveransservice som levererade produkterna till dig (DHL). Du ansvarar för paketet / produkterna tills de erhållits av Made by Gotland. Vi rekommenderar också att du behåller kvittot från kuriren och i förekommande fall spårnummer

Made by Gotland måste ta emot varorna inom 30 arbetsdagar efter det att du mottog paketet.

Retur

Skulle du inte vara nöjd med en produkt?
Skicka då tillbaka produkten hit:
Made by Gotland, Björkvägen 21, 621 43 Visby

Returkostnaden står du som kund för själv, om vi inte gjort fel när vi skickat ordern.

Återbetalning

När vi tar emot produkten (/erna), kommer vi att kontrollera dem och du kommer att bli återbetalad det belopp du betalade till oss vid inköp, inklusive den ursprungliga leveransavgiften. Beloppet överförs alltid med samma betalningsmetod som används för inköpet.

Du kan förlora inköpsbeloppet helt eller delvis. Detta händer om produkten är försämrad eller skadad eftersom:
· Du har använt produkterna
· Produkterna var skadade medan du var ansvarig för dem
· Du har inte följt begränsningarna i de avbokningsrättigheter som beskrivs ovan

Made by Gotland kommer att återbetala det belopp som betalats för produkterna utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum som Gotland fick mottaget kundens anmälan om avbokningen. Made by Gotland kan dock försena återbetalningen tills vi har mottagit produkten eller kunden har lämnat bevis för att produkten har returnerats (t.ex. leveransbevis).

Leveransparter: DHL

Returprodukter kan skickas via paketleverantören DHL, som rekommenderas av Made by Gotland, med hjälp av de procedurer som beskrivs i Made by Gotlands hjälpämnen. Om du använder DHL kommer Made by Gotland att betala fraktkostnaderna vid felaktiga föremål och kan spåra paketet när som helst.
Om du bestämmer dig för att använda ett annat paketleveransföretag kommer eventuella kostnader för frakt av produkterna att debiteras, och du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster eller skador på produkterna.

Påståenden

Ditt köp omfattas av lagen om försäljning av varor, inklusive regler om brister. Det betyder att du antingen kan reparera eller byta ut en felaktig produkt eller få full återbetalning i pris beroende på den specifika situationen.

Alla konsumenter som önskar hävda sin rätt att lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska kontakta Made by Gotland’s Kundservice så snart som möjligt efter att ha upptäckt bristen. Vi rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt inom 2 månader efter det att defekten upptäckts.

Så att vi kan bedöma ditt påstående ber vi dig att göra följande:
· Kontaka Made by Gotlands kundservice på [email protected]
· Skicka oss en kort beskrivning av vad skadan eller felet är / hur det inträffade, så fort du upptäcker defekten
· Ta med en beskrivning av defekten med 4-6 fotografier. Felet måste vara tydligt, och man måste inkludera ett fotografi av hela produkten såväl som den defekta delen
· Ange ordernummer eller bifoga en kopia av orderkvittot
· När vi har tagit emot dina fotografier, hanterar vi ditt påstående så snart som möjligt
Om du returnerar felaktiga produkter kommer Made by Gotland att ordna paketets upphämtning och åta sig kostnaderna för frakt.

Om fordran är berättigad, kommer vi att återbetala rimliga fraktkostnader som uppstår när produkten levereras till oss. Annars måste du bära alla transportkostnader, inklusive våra fraktkostnader för att returnera varan efter undersökningen.
Varan måste alltid vara väl förpackad och du måste behålla bevis på porto. Du är ansvarig för paketet tills det är mottaget av Made by Gotland, så behåll postkvittot inklusive information om fraktkostnader och, om tillämpligt, spårnummer.

Personlig information

För att handla hos Made by Gotland måste du ge ett minimum av följande information:
· Namn
· Adress
· E-postadress
· Telefonnummer

Ovanstående data lagras tillsammans med information om de produkter du beställt. Informationen kommer inte att avslöjas eller säljas till tredje part, förutom i samband med omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av bolaget. Eventuellt offentliggörande i en sådan situation skulle gå i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. Som kund har du rätt att få tillgång till dina registrerade uppgifter och du kan göra invändningar mot registrering enligt gällande regler i personuppgiftslagen. Eventuella frågor angående detta ska riktas till Kundtjänst via email på [email protected]

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, till exempel varumärken och upphovsrätt, på webbplatsen och i det material som publiceras där ägs av Made by Gotland. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll helt eller delvis, förutom för personligt, icke-kommersiellt bruk, är förbjudet utan tillstånd från Made by Gotland.

Cookies

Genom att använda madebygotland.com godkänner du att vi får använda cookies. En cookie är en liten datafil som vi placerar på din dator för att hålla reda på vad som händer under ditt besök och för att känna igen din dator. En cookie är inte ett program och innehåller inga virus.

För att läsa om cookies som används på madebygotland.com, läs vår Cookie Policy.

Integritetspolicy

Vi rekommenderar att du läser vår Sekretesspolicy som också gäller användare som har tillgång till www.madebygotland.com och använder relevanta tjänster utan att köpa någon produkt. Sekretesspolicyn hjälper dig att förstå hur och för vilka ändamål www.madebygotland.com samlar in och använder dina personuppgifter.

För mer information om vår integritetspolicy kan du kontakta oss på vår e-postadress [email protected]

Force Majeure

Made by Gotland är befriad från ansvar för skador och andra påföljder i utförandet av kontrakt som förhindras, hindras eller försenas av omständigheter som är bortom vår kontroll. Frigivningsfaktorerna som ska övervägas inkluderar regeringens ingripande, ny / ändrad lagstiftning, brist på tillstånd, brand, översvämning, arbetsstörningar, förbud, restriktioner, krigshandlingar, terrorattacker, sabotage, dålig transport, dåliga väderförhållanden, brist på leverans från leverantörer och om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar affärsverksamheten.

Gällande lag

Dessa allmänna användarvillkor regleras av svensk lag. Eventuella tvister bestäms av de vanliga svenska domstolarna.

Överklagande

Om du har ett klagomål på ditt köp, vänligen maila [email protected]. Om vi inte hittar en tillfredsställande lösning kan du, om villkoren är uppfyllda, göra ett klagomål hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) (https://www.arn.se/). Du kan också använda Europeiska kommissionens online-tvistlösning (EU ODR) (https://ec.europa.eu/odr) för ditt klagomål. Denna portal kan vara relevant när du bor i ett annat EU-land. När du fyller i ett klagomål, fyll i vår email adress [email protected]m.