Gotland Garbage

Plastic craft workshop

Plast är ett fantastiskt material som varken rostar eller möglar, håller i ur och skur – och som kan användas till en mängd olika produkter och ändamål.

I dagsläget finns otroliga mängder plast på vår planet och hela tiden tillverkas nya produkter. Vi behöver minska vår användning av framförallt engångsartiklar och samtidigt återvinna den plast som kan återvinnas. Faktum är att mindre än 10 % av all plast som kan återvinnas verkligen gör det. Dessutom hamnar plastskräp lätt i soporna, ute i naturen eller i havet där det kan förstöra för både djur och människor.

Istället för att låta plastskräp förstöra vår värld går det nu att hjälpa plasten till det eviga liv som plasten förtjänar. Gotland Garbage tar hand om gotländskt plastskräp och gör nya produkter av det.

 Alla produkter från Gotland Garbage kommer från återvunnen plast och karmakopparna är gjorda av gamla förpackningar som det tidigare varit livsmedel i. Allt kan återvinnas och bli något nytt igen och igen och igen.

Bakom varje ny produkt ligger ett omfattande arbete där det krävs flera tidskrävande steg;
Samla in och rengöra plasten, strimla den, värma och omforma den till något nytt. Gotland Garbage är den enda hantverkstaden på ön som återvinner plastskräp på detta sätt.

Gotland Garbage

Plastic craft workshop

Plast är ett fantastiskt material som varken rostar eller möglar, håller i ur och skur – och som kan användas till en mängd olika produkter och ändamål.

I dagsläget finns otroliga mängder plast på vår planet och hela tiden tillverkas nya produkter. Vi behöver minska vår användning av framförallt engångsartiklar och samtidigt återvinna den plast som kan återvinnas. Faktum är att mindre än 10 % av all plast som kan återvinnas verkligen gör det. Dessutom hamnar plastskräp lätt i soporna, ute i naturen eller i havet där det kan förstöra för både djur och människor.

Istället för att låta plastskräp förstöra vår värld går det nu att hjälpa plasten till det eviga liv som plasten förtjänar. Gotland Garbage tar hand om gotländskt plastskräp och gör nya produkter av det.

 Alla produkter från Gotland Garbage kommer från återvunnen plast och karmakopparna är gjorda av gamla förpackningar som det tidigare varit livsmedel i. Allt kan återvinnas och bli något nytt igen och igen och igen.

Bakom varje ny produkt ligger ett omfattande arbete där det krävs flera tidskrävande steg;
Samla in och rengöra plasten, strimla den, värma och omforma den till något nytt. Gotland Garbage är den enda hantverkstaden på ön som återvinner plastskräp på detta sätt.