Anna Sundström

Fotograf

Berätta. Förmedla. Uttrycka.

Porträtt, arkitektur och landskapsfotografi är hennes gebit. Lusten och viljan att förmedla något, är drivkraften. Bildintresset fanns där tidigt hos Anna.

Omgivningen, platser och händelser ger fyr åt skapandet. Kameran är hennes vittne och följeslagare.

“Även om jag flyttat iväg, har jag kommit tillbaka. Vi ömänniskor är starkt rotade i vårt ursprung.”

“Jag älskar Langstite, Ekstakusten. Flackt, dramatiskt, föränderligt och kargt.”

Annas driv visar vägen mot att fortsätta utvecklas, antagligen med rörlig bild, med ljud och mer filmiska scener.

“Det är fantastiskt att få vara en del av Made By Gotland och så många av gotländska, skickliga hantverkare och kreatörer. Här kan jag nå ut med mina bilder.”

Anna Sundström

Fotograf

Berätta. Förmedla. Uttrycka.

Porträtt, arkitektur och landskapsfotografi är hennes gebit. Lusten och viljan att förmedla något, är drivkraften. Bildintresset fanns där tidigt hos Anna.

Omgivningen, platser och händelser ger fyr åt skapandet. Kameran är hennes vittne och följeslagare.

“Även om jag flyttat iväg, har jag kommit tillbaka. Vi ömänniskor är starkt rotade i vårt ursprung. Jag älskar Langstite, Ekstakusten. Flackt, dramatiskt, föränderligt och kargt.”

Annas driv visar vägen mot att fortsätta utvecklas, antagligen med rörlig bild, med ljud och mer filmiska scener.

“Det är fantastiskt att få vara en del av Made By Gotland och så många av gotländska, skickliga hantverkare och kreatörer. Här kan jag nå ut med mina bilder.”

Anna Sundström

Fotograf

Berätta. Förmedla. Uttrycka.

Porträtt, arkitektur och landskapsfotografi är hennes gebit. Lusten och viljan att förmedla något, är drivkraften. Bildintresset fanns där tidigt hos Anna.

Omgivningen, platser och händelser ger fyr åt skapandet. Kameran är hennes vittne och följeslagare.

“Även om jag flyttat iväg, har jag kommit tillbaka. Vi ömänniskor är starkt rotade i vårt ursprung. Jag älskar Langstite, Ekstakusten. Flackt, dramatiskt, föränderligt och kargt.”

Annas driv visar vägen mot att fortsätta utvecklas, antagligen med rörlig bild, med ljud och mer filmiska scener.

“Det är fantastiskt att få vara en del av Made By Gotland och så många av gotländska, skickliga hantverkare och kreatörer. Här kan jag nå ut med mina bilder.”