Återlämning

Återbetalning
När vi tar emot produkten kommer vi att kontrollera den och du kommer att bli återbetalad det belopp du betalade till oss vid inköpet, inklusive den ursprungliga leveransavgiften. Beloppet överförs alltid med samma betalningsmetod som använts vid inköpet.

Du kan få nedsatt återbetalning på inköpsbeloppet, helt eller delvis. Detta händer om produkten är försämrad eller skadad eftersom:
· Du har använt produkterna
· Produkterna blev skadade medan du var ansvarig för dem
· Du har inte följt begränsningarna i de avbokningsrättigheter som beskrivs ovan

Made by Gotland kommer att återbetala det belopp som betalats för produkterna utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum som Made by Gotland fick mottaget kundens anmälan om avbokningen. Made by Gotland kan dock försena återbetalningen tills vi har mottagit produkten eller kunden har lämnat bevis för att produkten har returnerats (t.ex. leveransbevis).

Leveranspartner: DHL
Returprodukter kan skickas av paketleverantören DHL, som rådgivas av Made by Gotland, med hjälp av de procedurer som beskrivs i Made by Gotlands hjälpämnen. Om du använder DHL kommer Made by Gotland att betala fraktkostnaderna vid felaktiga föremål och kunna spåra paketet var som helst.
Om du bestämmer dig för att använda ett annat paketleveransföretag kommer eventuella kostnader för frakt av produkterna att debiteras, och du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster eller skador på produkterna.

Krav
Ditt köp omfattas av lagen om försäljning av varor, inklusive regler om brister. Det betyder att du antingen kan reparera eller byta ut en felaktig produkt eller få full återbetalning i pris beroende på den specifika situationen.

Alla konsumenter som önskar hävda sin rätt att lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska kontakta Made by Gotland Kundservice så snart som möjligt efter att ha upptäckt bristen. Vi rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt inom 2 månader efter det att defekten upptäckts.

Det finns en 3 års garanti på de varor som köpts på hemsidan.

Så att vi kan bedöma ditt påstående frågar vi dig följande:

  •  Kontakta Made by Gotlands kundservice på [email protected]
  • Skicka oss en kort beskrivning av vad skadan eller felet är / hur det inträffade, så fort du upptäcker defekten
  • Ta med en beskrivning av defekten med 4-6 foton. Felet måste vara tydligt, och man måste inkludera ett foto av hela produkten såväl som den defekta delen